دسته هنر‌های تجسمی - لیستاچ

لیستاچ

هنر‌های تجسمی

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

آیتم های برتر هنر‌های تجسمی

مرد عنکبوتی

واندر وومن

بت ومن

زن گربه ای

بازی ها

3015 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

بازی ها

3015 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

لیست های تازه هنر‌های تجسمی
18 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
بتمن
با 624 رای مثبت
#2
مرد عنکبوتی
با 618 رای مثبت
#3
تور
با 508 رای مثبت
18 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
بتمن
با 624 رای مثبت
#2
مرد عنکبوتی
با 618 رای مثبت
#3
تور
با 508 رای مثبت
Scroll Up
loaderimage