دسته هنر‌های تجسمی - لیستاچ

لیستاچ

هنر‌های تجسمی

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

آیتم های برتر هنر‌های تجسمی

مرد عنکبوتی

واندر وومن

بت ومن

زن گربه ای

سینما و تئاتر

2517 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

سینما و تئاتر

2517 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

لیست های تازه هنر‌های تجسمی
21 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
مرد عنکبوتی
با 70 رای مثبت
#2
بتمن
با 68 رای مثبت
#3
مرد آهنی
با 59 رای مثبت
21 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
مرد عنکبوتی
با 70 رای مثبت
#2
بتمن
با 68 رای مثبت
#3
مرد آهنی
با 59 رای مثبت
Scroll Up
loaderimage