دسته هنر‌های تجسمی - لیستاچ

لیستاچ

هنر‌های تجسمی

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

آیتم های برتر هنر‌های تجسمی

مرد عنکبوتی

بت ومن

واندر وومن

زن گربه ای

بازی ها

2328 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

سینما و تئاتر

2328 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

لیست های تازه هنر‌های تجسمی
22 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
بتمن
با 62 رای مثبت
#2
مرد عنکبوتی
با 61 رای مثبت
#3
تور
با 57 رای مثبت
22 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
بتمن
با 62 رای مثبت
#2
مرد عنکبوتی
با 61 رای مثبت
#3
تور
با 57 رای مثبت
Scroll Up
loaderimage