دسته خودرو - لیستاچ

لیستاچ

خودرو

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

آیتم های برتر خودرو

مرد عنکبوتی

واندر وومن

بت ومن

زن گربه ای

سینما و تئاتر

2531 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

بازی ها

2531 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

لیست های تازه خودرو
21 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
مرد عنکبوتی
با 71 رای مثبت
#2
بتمن
با 69 رای مثبت
#3
مرد آهنی
با 60 رای مثبت
21 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
مرد عنکبوتی
با 71 رای مثبت
#2
بتمن
با 69 رای مثبت
#3
مرد آهنی
با 60 رای مثبت
Scroll Up
loaderimage