دسته خودرو - لیستاچ

لیستاچ

خودرو

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

آیتم های برتر خودرو

مرد عنکبوتی

واندر وومن

بتمن

بت ومن

سینما و تئاتر

6503 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

سینما و تئاتر

6503 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

لیست های تازه خودرو
18 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
مرد عنکبوتی
با 1495 رای مثبت
#2
بتمن
با 1455 رای مثبت
#3
مرد آهنی
با 1107 رای مثبت
18 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
مرد عنکبوتی
با 1495 رای مثبت
#2
بتمن
با 1455 رای مثبت
#3
مرد آهنی
با 1107 رای مثبت
Scroll Up
loaderimage