دسته خودرو - لیستاچ

لیستاچ

خودرو

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

ابر قهرمان ها

بهترین ابرقهرمان سینما کدام است؟ابرقهرمان (به انگلیسی: Superhero) نوعی شخصیت تخیلی است که به نیروهای خارق‌العاده و فرابشری اطلاق می‌شود. ابرقهرمان بودن همیشه به نیروی فوق بشری نیاز ندارد بلکه مبارزه با بزهکاران و استفاده از نقاب نیز می‌تواند باعث شود این کلمه به فرد اطلاق شود مانند بتمن و شاهین ...

مشاهده ی لیست

آیتم های برتر خودرو

مرد عنکبوتی

بت ومن

واندر وومن

زن گربه ای

سینما و تئاتر

2328 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

بازی ها

2328 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

لیست های تازه خودرو
22 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
بتمن
با 62 رای مثبت
#2
مرد عنکبوتی
با 61 رای مثبت
#3
تور
با 57 رای مثبت
22 آیتم
ابر قهرمان ها
#1
بتمن
با 62 رای مثبت
#2
مرد عنکبوتی
با 61 رای مثبت
#3
تور
با 57 رای مثبت
Scroll Up
loaderimage