محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

41
لیست
دسته بندی
علم و دانش

محبوب‌ترین استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده عمران دانشگاه آزاد تهران مرکز

محبوب‌ترین استاد دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

محبوب‌ترین استاد طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت

بهترین سایت های آموزش برنامه نویسی

محبوب‌ترین استاد رشته مدیریت رسانه دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 4126 آراء : 6674 رای‌دهندگان : 639
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
up
201
down
91
گروه بیوشیمی
2
up
183
down
55
گروه کالبد شناسی
3
up
135
down
77
گروه کالبد شناسی
4
up
129
down
75
گروه کالبد شناسی
5
up
116
down
81
گروه فیزیولوژی
6
up
101
down
72
گروه فیزیولوژی
7
up
77
down
64
گروه بیوشیمی
8
up
80
down
74
گروه فیزیولوژی
9
up
48
down
5
گروه ایمونولوژی
10
up
71
down
69
گروه فیزیولوژی
11
up
51
down
51
گروه میکروب شناسی
12
up
48
down
47
گروه فارماکولوژی
13
up
68
down
106
گروه کالبد شناسی
14
up
51
down
64
گروه کالبد شناسی
15
up
60
down
93
گروه کالبد شناسی
16
up
49
down
70
گروه کالبد شناسی
17
up
47
down
66
گروه کالبد شناسی
18
up
39
down
50
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
19
up
46
down
69
گروه فیزیولوژی
20
up
33
down
41
گروه میکروب شناسی
21
up
31
down
40
گروه فیزیولوژی
22
up
42
down
69
گروه فیزیولوژی
23
up
30
down
41
گروه آموزش پزشکی
24
up
34
down
51
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
25
up
32
down
46
گروه کالبد شناسی
26
up
27
down
42
گروه ویروس شناسی
27
up
23
down
33
گروه ویروس شناسی
28
up
22
down
31
گروه فارماکولوژی
29
up
24
down
36
گروه فارماکولوژی
30
up
24
down
37
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
31
up
23
down
39
گروه کالبد شناسی
32
up
17
down
30
گروه بیوشیمی
33
up
20
down
38
گروه فیزیک پزشکی
34
up
22
down
44
گروه میکروب شناسی
35
up
18
down
34
گروه ویروس شناسی
36
up
16
down
31
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
37
up
23
down
50
گروه میکروب شناسی
38
up
14
down
28
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
39
up
17
down
37
گروه میکروب شناسی
40
up
11
down
22
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
41
up
19
down
43
گروه ایمونولوژی
42
up
7
down
15
گروه کالبد شناسی
43
up
11
down
25
گروه بیوشیمی
44
up
12
down
30
گروه فیزیک پزشکی
45
up
10
down
25
گروه فارماکولوژی
46
up
10
down
25
گروه ویروس شناسی
47
up
9
down
23
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
48
up
7
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
49
up
33
down
83
گروه بیوشیمی
50
up
39
down
98
گروه کالبد شناسی
51
up
7
down
19
گروه میکروب شناسی
52
up
9
down
24
گروه میکروب شناسی
53
up
9
down
24
گروه ویروس شناسی
54
up
8
down
22
گروه فارماکولوژی
55
up
6
down
17
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
56
up
10
down
27
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
57
up
7
down
20
گروه فارماکولوژی
58
up
5
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
59
up
9
down
25
گروه فارماکولوژی
60
up
5
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
61
up
7
down
20
گروه فیزیولوژی
62
up
7
down
20
گروه فیزیک پزشکی
63
up
7
down
20
گروه فیزیک پزشکی
64
up
5
down
15
گروه بیوشیمی
65
up
8
down
23
گروه فیزیک پزشکی
66
up
4
down
14
گروه فارماکولوژی
67
up
6
down
19
گروه فیزیک پزشکی
68
up
6
down
19
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
69
up
5
down
17
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
70
up
4
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
71
up
9
down
28
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
72
up
6
down
21
گروه آموزش پزشکی
73
up
4
down
16
گروه فارماکولوژی
74
up
3
down
14
گروه کالبد شناسی
75
up
3
down
14
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
76
up
13
down
40
گروه ایمونولوژی
77
up
14
down
43
گروه ایمونولوژی
78
up
8
down
28
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
79
up
3
down
16
گروه فارماکولوژی
80
up
2
down
14
گروه فارماکولوژی
81
up
13
down
42
گروه ایمونولوژی
82
up
2
down
15
گروه آموزش پزشکی
83
up
3
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
84
up
2
down
16
گروه فیزیک پزشکی
85
up
28
down
83
گروه کالبد شناسی
86
up
34
down
102
گروه کالبد شناسی
87
up
9
down
41
گروه ایمونولوژی
88
up
7
down
36
گروه ایمونولوژی
89
up
6
down
34
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
90
up
17
down
65
گروه فیزیک پزشکی
91
up
7
down
41
گروه ایمونولوژی
92
up
4
down
40
گروه ایمونولوژی
93
up
19
down
80
گروه کالبد شناسی
94
up
10
down
62
گروه ویروس شناسی
95
up
23
down
97
گروه بیوشیمی
96
up
27
down
124
گروه فیزیک پزشکی
موردی از قلم افتاده؟
به انتهای لیست اضافه کنید
اضافه کردن آیتم به لیست
آیتم مورد نظر خود را نیافتید؟ همین حالا آن را ایجاد کنید
برچسب ها : دانشکده پزشکی ایران،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،اساتید دانشکده پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه ایران،پزشکی دانشگاه ایران،هیات علمی دانشکده پزشکی ، ...
40 لیست دیگر علم و دانش
مشاهده دسته بندی
لیست های محبوب دیگر
نوشیدنی

2879 رای در این لیست ثبت شده

بهترین برند ماءالشعیر

موسیقی

950 رای در این لیست ثبت شده

خوانندگان راک ایرانی

موسیقی

2195 رای در این لیست ثبت شده

بهترین و جدیدترین خوانندگان مرد خارجی

موسیقی

45232 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین مداح ایرانی

علم و دانش

26979 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

میان وعده

379 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بستنی فروشی تهران

موسیقی

8270 رای در این لیست ثبت شده

بهترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران

علم و دانش

16897 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

سینما و تئاتر

1004 رای در این لیست ثبت شده

فیلم های بتمن

تلویزیون و رادیو

1092 رای در این لیست ثبت شده

بهترین سریال شبکه نمایش خانگی سال 97

Scroll Up