محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

43
لیست
دسته بندی
علم و دانش

محبوب‌ترین استاد دانشکده فلسفه دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده برق دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر

محبوب‌ترین استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

محبوب‌ترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 5087 آراء : 6862 رای‌دهندگان : 692
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
up
202
down
59
گروه کالبد شناسی
2
up
210
down
100
گروه بیوشیمی
3
up
135
down
85
گروه کالبد شناسی
4
up
132
down
80
گروه کالبد شناسی
5
up
117
down
85
گروه فیزیولوژی
6
up
101
down
75
گروه فیزیولوژی
7
up
79
down
67
گروه بیوشیمی
8
up
81
down
76
گروه فیزیولوژی
9
up
51
down
5
گروه ایمونولوژی
10
up
72
down
73
گروه فیزیولوژی
11
up
54
down
54
گروه میکروب شناسی
12
up
56
down
65
گروه کالبد شناسی
13
up
49
down
49
گروه فارماکولوژی
14
up
52
down
66
گروه کالبد شناسی
15
up
69
down
111
گروه کالبد شناسی
16
up
63
down
98
گروه کالبد شناسی
17
up
50
down
73
گروه کالبد شناسی
18
up
47
down
69
گروه فیزیولوژی
19
up
39
down
50
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
20
up
34
down
42
گروه میکروب شناسی
21
up
33
down
40
گروه فیزیولوژی
22
up
43
down
70
گروه فیزیولوژی
23
up
33
down
47
گروه کالبد شناسی
24
up
34
down
51
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
25
up
30
down
43
گروه آموزش پزشکی
26
up
24
down
31
گروه فارماکولوژی
27
up
28
down
42
گروه ویروس شناسی
28
up
23
down
33
گروه ویروس شناسی
29
up
24
down
36
گروه فارماکولوژی
30
up
25
down
39
گروه کالبد شناسی
31
up
24
down
37
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
32
up
18
down
30
گروه بیوشیمی
33
up
19
down
34
گروه ویروس شناسی
34
up
20
down
38
گروه فیزیک پزشکی
35
up
22
down
45
گروه میکروب شناسی
36
up
16
down
31
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
37
up
12
down
22
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
38
up
13
down
25
گروه بیوشیمی
39
up
14
down
28
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
40
up
23
down
51
گروه میکروب شناسی
41
up
17
down
37
گروه میکروب شناسی
42
up
14
down
30
گروه فیزیک پزشکی
43
up
19
down
44
گروه ایمونولوژی
44
up
11
down
25
گروه فارماکولوژی
45
up
7
down
15
گروه کالبد شناسی
46
up
8
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
47
up
9
down
21
گروه فیزیک پزشکی
48
up
6
down
14
گروه فارماکولوژی
49
up
41
down
102
گروه کالبد شناسی
50
up
9
down
22
گروه فارماکولوژی
51
up
10
down
25
گروه ویروس شناسی
52
up
40
down
100
گروه کالبد شناسی
53
up
6
down
15
گروه بیوشیمی
54
up
9
down
23
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
55
up
9
down
24
گروه ویروس شناسی
56
up
7
down
19
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
57
up
7
down
19
گروه میکروب شناسی
58
up
9
down
24
گروه میکروب شناسی
59
up
6
down
17
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
60
up
10
down
27
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
61
up
16
down
42
گروه ایمونولوژی
62
up
7
down
20
گروه فارماکولوژی
63
up
33
down
85
گروه بیوشیمی
64
up
5
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
65
up
7
down
20
گروه فیزیک پزشکی
66
up
7
down
20
گروه فیزیولوژی
67
up
9
down
25
گروه فارماکولوژی
68
up
8
down
23
گروه فیزیک پزشکی
69
up
5
down
16
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
70
up
6
down
19
گروه فیزیک پزشکی
71
up
5
down
17
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
72
up
4
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
73
up
4
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
74
up
6
down
21
گروه آموزش پزشکی
75
up
3
down
14
گروه کالبد شناسی
76
up
4
down
17
گروه فارماکولوژی
77
up
13
down
40
گروه ایمونولوژی
78
up
9
down
30
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
79
up
8
down
28
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
80
up
30
down
83
گروه کالبد شناسی
81
up
14
down
43
گروه ایمونولوژی
82
up
3
down
16
گروه فارماکولوژی
83
up
3
down
16
گروه فیزیک پزشکی
84
up
2
down
14
گروه فارماکولوژی
85
up
2
down
15
گروه آموزش پزشکی
86
up
3
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
87
up
9
down
41
گروه ایمونولوژی
88
up
7
down
36
گروه ایمونولوژی
89
up
6
down
34
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
90
up
18
down
66
گروه فیزیک پزشکی
91
up
7
down
41
گروه ایمونولوژی
92
up
4
down
40
گروه ایمونولوژی
93
up
20
down
82
گروه کالبد شناسی
94
up
25
down
97
گروه بیوشیمی
95
up
10
down
62
گروه ویروس شناسی
96
up
27
down
126
گروه فیزیک پزشکی
موردی از قلم افتاده؟
به انتهای لیست اضافه کنید
اضافه کردن آیتم به لیست
آیتم مورد نظر خود را نیافتید؟ همین حالا آن را ایجاد کنید
برچسب ها : دانشکده پزشکی ایران،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،اساتید دانشکده پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه ایران،پزشکی دانشگاه ایران،هیات علمی دانشکده پزشکی ، ...
42 لیست دیگر علم و دانش
مشاهده دسته بندی
لیست های محبوب دیگر
علم و دانش

19172 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت

علم و دانش

4695 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده فلسفه دانشگاه تهران

موسیقی

8547 رای در این لیست ثبت شده

بهترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران

علم و دانش

4397 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده عمران دانشگاه شریف

موسیقی

189136 رای در این لیست ثبت شده

بهترین رپر ایرانی کیست؟

برند‌ها

462 رای در این لیست ثبت شده

بهترین برند پوشاک مردانه ایرانی

علم و دانش

28781 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

فوتبال

772 رای در این لیست ثبت شده

خبره ترین کارشناس های فوتبال ایران

فوتبال

4149 رای در این لیست ثبت شده

تیم های لیگ برتر فوتبال انگلیس

سینما و تئاتر

5488 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بازیگر زن خارجی