محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

41
لیست
دسته بندی
علم و دانش

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

بهترین موتور جست‌و‌جو

محبوب‌ترین استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

محبوب‌ترین استاد دانشکده عمران دانشگاه شریف

محبوب‌ترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر

محبوب‌ترین استاد دانشکده عمران دانشگاه شهید بهشتی

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 3446 آراء : 6326 رای‌دهندگان : 584
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
up
194
down
76
گروه بیوشیمی
2
up
170
down
47
گروه کالبد شناسی
3
up
134
down
62
گروه کالبد شناسی
4
up
126
down
59
گروه کالبد شناسی
5
up
116
down
72
گروه فیزیولوژی
6
up
101
down
62
گروه فیزیولوژی
7
up
80
down
65
گروه فیزیولوژی
8
up
75
down
55
گروه بیوشیمی
9
up
71
down
60
گروه فیزیولوژی
10
up
47
down
4
گروه ایمونولوژی
11
up
47
down
41
گروه فارماکولوژی
12
up
47
down
43
گروه میکروب شناسی
13
up
67
down
96
گروه کالبد شناسی
14
up
49
down
65
گروه کالبد شناسی
15
up
39
down
44
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
16
up
46
down
64
گروه فیزیولوژی
17
up
56
down
89
گروه کالبد شناسی
18
up
44
down
60
گروه کالبد شناسی
19
up
41
down
63
گروه کالبد شناسی
20
up
42
down
66
گروه فیزیولوژی
21
up
29
down
35
گروه فیزیولوژی
22
up
30
down
38
گروه میکروب شناسی
23
up
33
down
47
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
24
up
31
down
43
گروه کالبد شناسی
25
up
29
down
39
گروه آموزش پزشکی
26
up
27
down
39
گروه ویروس شناسی
27
up
24
down
34
گروه فارماکولوژی
28
up
23
down
32
گروه ویروس شناسی
29
up
24
down
36
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
30
up
21
down
30
گروه فارماکولوژی
31
up
22
down
38
گروه کالبد شناسی
32
up
20
down
37
گروه فیزیک پزشکی
33
up
18
down
32
گروه ویروس شناسی
34
up
17
down
30
گروه بیوشیمی
35
up
22
down
44
گروه میکروب شناسی
36
up
16
down
30
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
37
up
23
down
48
گروه میکروب شناسی
38
up
18
down
37
گروه ایمونولوژی
39
up
14
down
27
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
40
up
16
down
35
گروه میکروب شناسی
41
up
7
down
14
گروه کالبد شناسی
42
up
10
down
23
گروه بیوشیمی
43
up
39
down
96
گروه کالبد شناسی
44
up
12
down
29
گروه فیزیک پزشکی
45
up
10
down
24
گروه فارماکولوژی
46
up
10
down
24
گروه ویروس شناسی
47
up
9
down
22
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
48
up
9
down
22
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
49
up
7
down
18
گروه میکروب شناسی
50
up
9
down
23
گروه میکروب شناسی
51
up
9
down
23
گروه ویروس شناسی
52
up
8
down
21
گروه فارماکولوژی
53
up
10
down
26
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
54
up
7
down
19
گروه فارماکولوژی
55
up
7
down
19
گروه فیزیولوژی
56
up
32
down
82
گروه بیوشیمی
57
up
9
down
25
گروه فارماکولوژی
58
up
5
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
59
up
5
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
60
up
7
down
20
گروه فیزیک پزشکی
61
up
7
down
20
گروه فیزیک پزشکی
62
up
8
down
23
گروه فیزیک پزشکی
63
up
13
down
36
گروه ایمونولوژی
64
up
13
down
36
گروه ایمونولوژی
65
up
4
down
14
گروه فارماکولوژی
66
up
4
down
14
گروه بیوشیمی
67
up
6
down
19
گروه فیزیک پزشکی
68
up
6
down
19
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
69
up
5
down
17
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
70
up
5
down
17
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
71
up
9
down
27
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
72
up
5
down
17
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
73
up
4
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
74
up
3
down
13
گروه کالبد شناسی
75
up
12
down
36
گروه ایمونولوژی
76
up
6
down
21
گروه آموزش پزشکی
77
up
3
down
14
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
78
up
3
down
16
گروه فارماکولوژی
79
up
3
down
16
گروه فارماکولوژی
80
up
2
down
14
گروه فارماکولوژی
81
up
2
down
15
گروه آموزش پزشکی
82
up
7
down
28
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
83
up
3
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
84
up
2
down
16
گروه فیزیک پزشکی
85
up
7
down
32
گروه ایمونولوژی
86
up
8
down
35
گروه ایمونولوژی
87
up
27
down
83
گروه کالبد شناسی
88
up
7
down
35
گروه ایمونولوژی
89
up
6
down
34
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
90
up
17
down
65
گروه فیزیک پزشکی
91
up
4
down
34
گروه ایمونولوژی
92
up
29
down
102
گروه کالبد شناسی
93
up
18
down
78
گروه کالبد شناسی
94
up
23
down
96
گروه بیوشیمی
95
up
9
down
62
گروه ویروس شناسی
96
up
26
down
119
گروه فیزیک پزشکی
موردی از قلم افتاده؟
به انتهای لیست اضافه کنید
اضافه کردن آیتم به لیست
آیتم مورد نظر خود را نیافتید؟ همین حالا آن را ایجاد کنید
برچسب ها : دانشکده پزشکی ایران،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،اساتید دانشکده پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه ایران،پزشکی دانشگاه ایران،هیات علمی دانشکده پزشکی ، ...
40 لیست دیگر علم و دانش
مشاهده دسته بندی
لیست های محبوب دیگر
تلویزیون و رادیو

1047 رای در این لیست ثبت شده

بهترین سریال شبکه نمایش خانگی سال 97

سینما و تئاتر

448 رای در این لیست ثبت شده

بهترین فیلم اصغر فرهادی

موسیقی

1867 رای در این لیست ثبت شده

بهترین و جدیدترین خوانندگان مرد خارجی

علم و دانش

21656 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

علم و دانش

16632 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

سینما و تئاتر

6840 رای در این لیست ثبت شده

بهترین کارگردان تاریخ سینمای ایران کیست؟

موسیقی

136247 رای در این لیست ثبت شده

بهترین رپر ایرانی کیست؟

سینما و تئاتر

4647 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بازیگر زن خارجی

علم و دانش

4342 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده فلسفه دانشگاه تهران

تلویزیون و رادیو

2028 رای در این لیست ثبت شده

محبوب ترین شخصیت سریال Friends

Scroll Up