محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

42
لیست
دسته بندی
علم و دانش

محبوب‌ترین استاد دانشکده برق دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

بهترین سایت های آموزش برنامه نویسی

محبوب‌ترین استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه امیرکبیر

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 4728 آراء : 6783 رای‌دهندگان : 671
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
up
196
down
58
گروه کالبد شناسی
2
up
207
down
98
گروه بیوشیمی
3
up
135
down
81
گروه کالبد شناسی
4
up
130
down
80
گروه کالبد شناسی
5
up
117
down
84
گروه فیزیولوژی
6
up
101
down
75
گروه فیزیولوژی
7
up
78
down
67
گروه بیوشیمی
8
up
80
down
76
گروه فیزیولوژی
9
up
51
down
5
گروه ایمونولوژی
10
up
71
down
72
گروه فیزیولوژی
11
up
52
down
54
گروه میکروب شناسی
12
up
49
down
49
گروه فارماکولوژی
13
up
52
down
65
گروه کالبد شناسی
14
up
68
down
108
گروه کالبد شناسی
15
up
61
down
94
گروه کالبد شناسی
16
up
48
down
66
گروه کالبد شناسی
17
up
49
down
70
گروه کالبد شناسی
18
up
47
down
69
گروه فیزیولوژی
19
up
39
down
50
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
20
up
33
down
42
گروه میکروب شناسی
21
up
31
down
40
گروه فیزیولوژی
22
up
33
down
46
گروه کالبد شناسی
23
up
42
down
70
گروه فیزیولوژی
24
up
34
down
51
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
25
up
30
down
42
گروه آموزش پزشکی
26
up
24
down
31
گروه فارماکولوژی
27
up
28
down
42
گروه ویروس شناسی
28
up
23
down
33
گروه ویروس شناسی
29
up
24
down
36
گروه فارماکولوژی
30
up
24
down
37
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
31
up
24
down
39
گروه کالبد شناسی
32
up
18
down
30
گروه بیوشیمی
33
up
20
down
38
گروه فیزیک پزشکی
34
up
18
down
34
گروه ویروس شناسی
35
up
22
down
45
گروه میکروب شناسی
36
up
16
down
31
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
37
up
14
down
28
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
38
up
23
down
51
گروه میکروب شناسی
39
up
11
down
22
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
40
up
17
down
37
گروه میکروب شناسی
41
up
12
down
25
گروه بیوشیمی
42
up
19
down
44
گروه ایمونولوژی
43
up
13
down
30
گروه فیزیک پزشکی
44
up
7
down
15
گروه کالبد شناسی
45
up
11
down
25
گروه فارماکولوژی
46
up
6
down
14
گروه فارماکولوژی
47
up
9
down
22
گروه فارماکولوژی
48
up
10
down
25
گروه ویروس شناسی
49
up
6
down
15
گروه بیوشیمی
50
up
7
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
51
up
9
down
23
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
52
up
8
down
21
گروه فیزیک پزشکی
53
up
7
down
19
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
54
up
39
down
99
گروه کالبد شناسی
55
up
7
down
19
گروه میکروب شناسی
56
up
9
down
24
گروه میکروب شناسی
57
up
9
down
24
گروه ویروس شناسی
58
up
6
down
17
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
59
up
10
down
27
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
60
up
7
down
20
گروه فارماکولوژی
61
up
5
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
62
up
7
down
20
گروه فیزیک پزشکی
63
up
33
down
85
گروه بیوشیمی
64
up
7
down
20
گروه فیزیولوژی
65
up
5
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
66
up
9
down
25
گروه فارماکولوژی
67
up
8
down
23
گروه فیزیک پزشکی
68
up
6
down
19
گروه فیزیک پزشکی
69
up
4
down
14
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
70
up
5
down
17
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
71
up
4
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
72
up
4
down
16
گروه فارماکولوژی
73
up
6
down
21
گروه آموزش پزشکی
74
up
9
down
29
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
75
up
3
down
14
گروه کالبد شناسی
76
up
13
down
40
گروه ایمونولوژی
77
up
14
down
43
گروه ایمونولوژی
78
up
8
down
28
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
79
up
3
down
16
گروه فارماکولوژی
80
up
2
down
14
گروه فارماکولوژی
81
up
37
down
102
گروه کالبد شناسی
82
up
13
down
42
گروه ایمونولوژی
83
up
2
down
15
گروه آموزش پزشکی
84
up
3
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
85
up
29
down
83
گروه کالبد شناسی
86
up
2
down
16
گروه فیزیک پزشکی
87
up
7
down
36
گروه ایمونولوژی
88
up
9
down
41
گروه ایمونولوژی
89
up
6
down
34
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
90
up
17
down
66
گروه فیزیک پزشکی
91
up
7
down
41
گروه ایمونولوژی
92
up
20
down
80
گروه کالبد شناسی
93
up
4
down
40
گروه ایمونولوژی
94
up
24
down
97
گروه بیوشیمی
95
up
10
down
62
گروه ویروس شناسی
96
up
27
down
126
گروه فیزیک پزشکی
موردی از قلم افتاده؟
به انتهای لیست اضافه کنید
اضافه کردن آیتم به لیست
آیتم مورد نظر خود را نیافتید؟ همین حالا آن را ایجاد کنید
برچسب ها : دانشکده پزشکی ایران،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،اساتید دانشکده پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه ایران،پزشکی دانشگاه ایران،هیات علمی دانشکده پزشکی ، ...
41 لیست دیگر علم و دانش
مشاهده دسته بندی
لیست های محبوب دیگر
علم و دانش

4173 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده عمران دانشگاه شریف

فوتبال

743 رای در این لیست ثبت شده

خبره ترین کارشناس های فوتبال ایران

سینما و تئاتر

1037 رای در این لیست ثبت شده

فیلم های بتمن

تلویزیون و رادیو

2224 رای در این لیست ثبت شده

بهترین گزارشگر فوتبال ایرانی

سینما و تئاتر

6771 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بازیگر مرد خارجی

موسیقی

47742 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین مداح ایرانی

تلویزیون و رادیو

3142 رای در این لیست ثبت شده

محبوب ترین شخصیت سریال Friends

موسیقی

176262 رای در این لیست ثبت شده

بهترین رپر ایرانی کیست؟

علم و دانش

4640 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده فلسفه دانشگاه تهران

بازی ها

6503 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

Scroll Up