محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

41
لیست
دسته بندی
علم و دانش

محبوب‌ترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه شریف

محبوب‌ترین استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

محبوب‌ترین استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

محبوب‌ترین استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران

محبوب‌ترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 2908 آراء : 5511 رای‌دهندگان : 519
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
up
185
down
52
گروه بیوشیمی
2
up
159
down
32
گروه کالبد شناسی
3
up
133
down
44
گروه کالبد شناسی
4
up
119
down
43
گروه کالبد شناسی
5
up
112
down
55
گروه فیزیولوژی
6
up
100
down
47
گروه فیزیولوژی
7
up
79
down
50
گروه فیزیولوژی
8
up
71
down
40
گروه بیوشیمی
9
up
70
down
45
گروه فیزیولوژی
10
up
47
down
27
گروه فارماکولوژی
11
up
37
down
4
گروه ایمونولوژی
12
up
64
down
73
گروه کالبد شناسی
13
up
45
down
29
گروه میکروب شناسی
14
up
49
down
52
گروه کالبد شناسی
15
up
39
down
31
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
16
up
46
down
53
گروه فیزیولوژی
17
up
52
down
72
گروه کالبد شناسی
18
up
39
down
50
گروه کالبد شناسی
19
up
41
down
56
گروه فیزیولوژی
20
up
39
down
53
گروه کالبد شناسی
21
up
28
down
26
گروه فیزیولوژی
22
up
33
down
39
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
23
up
28
down
28
گروه میکروب شناسی
24
up
29
down
31
گروه آموزش پزشکی
25
up
29
down
34
گروه کالبد شناسی
26
up
27
down
30
گروه ویروس شناسی
27
up
24
down
25
گروه فارماکولوژی
28
up
24
down
29
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
29
up
22
down
25
گروه ویروس شناسی
30
up
20
down
22
گروه فارماکولوژی
31
up
21
down
32
گروه کالبد شناسی
32
up
18
down
25
گروه ایمونولوژی
33
up
18
down
26
گروه ویروس شناسی
34
up
20
down
31
گروه فیزیک پزشکی
35
up
16
down
25
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
36
up
16
down
25
گروه بیوشیمی
37
up
14
down
23
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
38
up
39
down
86
گروه کالبد شناسی
39
up
22
down
44
گروه میکروب شناسی
40
up
13
down
22
گروه ایمونولوژی
41
up
20
down
40
گروه میکروب شناسی
42
up
16
down
31
گروه میکروب شناسی
43
up
13
down
24
گروه ایمونولوژی
44
up
10
down
20
گروه ویروس شناسی
45
up
12
down
25
گروه فیزیک پزشکی
46
up
10
down
20
گروه فارماکولوژی
47
up
9
down
18
گروه بیوشیمی
48
up
9
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
49
up
10
down
21
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
50
up
9
down
19
گروه ویروس شناسی
51
up
30
down
72
گروه بیوشیمی
52
up
8
down
17
گروه فارماکولوژی
53
up
7
down
15
گروه فارماکولوژی
54
up
8
down
18
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
55
up
9
down
21
گروه فارماکولوژی
56
up
7
down
16
گروه فیزیک پزشکی
57
up
8
down
19
گروه میکروب شناسی
58
up
8
down
19
گروه فیزیک پزشکی
59
up
5
down
12
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
60
up
7
down
17
گروه فیزیک پزشکی
61
up
5
down
12
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
62
up
8
down
20
گروه ایمونولوژی
63
up
6
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
64
up
9
down
23
گروه ایمونولوژی
65
up
9
down
23
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
66
up
6
down
16
گروه فیزیک پزشکی
67
up
6
down
16
گروه میکروب شناسی
68
up
5
down
14
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
69
up
5
down
14
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
70
up
5
down
14
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
71
up
4
down
12
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
72
up
3
down
10
گروه کالبد شناسی
73
up
6
down
18
گروه آموزش پزشکی
74
up
3
down
11
گروه فارماکولوژی
75
up
3
down
11
گروه بیوشیمی
76
up
5
down
16
گروه فیزیولوژی
77
up
3
down
11
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
78
up
7
down
21
گروه ایمونولوژی
79
up
3
down
12
گروه فارماکولوژی
80
up
3
down
13
گروه فارماکولوژی
81
up
2
down
11
گروه کالبد شناسی
82
up
2
down
11
گروه فارماکولوژی
83
up
3
down
15
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
84
up
7
down
25
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
85
up
2
down
13
گروه آموزش پزشکی
86
up
2
down
14
گروه فیزیک پزشکی
87
up
5
down
23
گروه ایمونولوژی
88
up
4
down
22
گروه ایمونولوژی
89
up
26
down
78
گروه کالبد شناسی
90
up
6
down
32
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
91
up
16
down
62
گروه فیزیک پزشکی
92
up
18
down
72
گروه کالبد شناسی
93
up
26
down
95
گروه کالبد شناسی
94
up
9
down
59
گروه ویروس شناسی
95
up
20
down
91
گروه بیوشیمی
96
up
26
down
108
گروه فیزیک پزشکی
موردی از قلم افتاده؟
به انتهای لیست اضافه کنید
اضافه کردن آیتم به لیست
آیتم مورد نظر خود را نیافتید؟ همین حالا آن را ایجاد کنید
برچسب ها : دانشکده پزشکی ایران،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،اساتید دانشکده پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه ایران،پزشکی دانشگاه ایران،هیات علمی دانشکده پزشکی ، ...
40 لیست دیگر علم و دانش
مشاهده دسته بندی
لیست های محبوب دیگر
موسیقی

22107 رای در این لیست ثبت شده

بهترین خواننده ی پاپ ایرانی

کافه و رستوران

1099 رای در این لیست ثبت شده

بهترین قهوه خانه تهران

بازی ها

4454 رای در این لیست ثبت شده

ابر قهرمان ها

موسیقی

5947 رای در این لیست ثبت شده

بهترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران

علم و دانش

20967 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

سینما و تئاتر

5619 رای در این لیست ثبت شده

بهترین کارگردان تاریخ سینمای ایران کیست؟

سینما و تئاتر

5163 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بازیگر مرد خارجی

علم و دانش

3251 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین استاد دانشکده عمران دانشگاه شریف

میان وعده

341 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بستنی فروشی تهران

موسیقی

30033 رای در این لیست ثبت شده

محبوب‌ترین مداح ایرانی

Scroll Up