بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - لیستاچ

لیستاچ

39
لیست
دسته بندی
علم و دانش

بهترین استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

بهترین سایت های آموزش برنامه نویسی

بهترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

بهترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر

بهترین استاد دانشکده صنایع دانشگاه تهران

بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بهترین استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آیتم‌های لیست : 96 بازدید‌ها : 1846 آراء : 4431 رای‌دهندگان : 401
این لیست را به اشتراک بگذارید

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران می‌باشد که در مرداد ۱۳۵۲ با عنوان مرکز پزشکی شاهنشاهی توسط عبدالحسین سمیعی بنیانگذاری شد. پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ و نیز انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مرکز پزشکی ایران در طول سال‌های ۱۳۶۳–۱۳۶۱ به‌طور محدود تداوم و نهایتاً با سپری شدن دوره کوتاه فترت و تصویب تأسیس دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۵ از ادغام چند دانشکده و مؤسسه آموزش عالی در مرکز پزشکی رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت خود را ادامه داد.

1
up
176
down
33
گروه بیوشیمی
2
up
135
down
19
گروه کالبد شناسی
3
up
129
down
26
گروه کالبد شناسی
4
up
111
down
28
گروه کالبد شناسی
5
up
103
down
41
گروه فیزیولوژی
6
up
97
down
32
گروه فیزیولوژی
7
up
78
down
35
گروه فیزیولوژی
8
up
67
down
32
گروه فیزیولوژی
9
up
64
down
25
گروه بیوشیمی
10
up
46
down
14
گروه فارماکولوژی
11
up
61
down
56
گروه کالبد شناسی
12
up
48
down
36
گروه کالبد شناسی
13
up
37
down
17
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
14
up
37
down
17
گروه میکروب شناسی
15
up
51
down
55
گروه کالبد شناسی
16
up
44
down
40
گروه فیزیولوژی
17
up
41
down
39
گروه فیزیولوژی
18
up
24
down
1
گروه ایمونولوژی
19
up
32
down
27
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
20
up
28
down
18
گروه آموزش پزشکی
21
up
27
down
17
گروه میکروب شناسی
22
up
29
down
22
گروه کالبد شناسی
23
up
34
down
38
گروه کالبد شناسی
24
up
25
down
17
گروه فیزیولوژی
25
up
35
down
42
گروه کالبد شناسی
26
up
24
down
20
گروه ویروس شناسی
27
up
22
down
17
گروه فارماکولوژی
28
up
22
down
21
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
29
up
19
down
16
گروه ویروس شناسی
30
up
17
down
12
گروه فارماکولوژی
31
up
20
down
22
گروه کالبد شناسی
32
up
19
down
21
گروه فیزیک پزشکی
33
up
16
down
18
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
34
up
15
down
16
گروه بیوشیمی
35
up
15
down
17
گروه ویروس شناسی
36
up
20
down
30
گروه میکروب شناسی
37
up
16
down
21
گروه میکروب شناسی
38
up
14
down
16
گروه ایمونولوژی
39
up
12
down
13
گروه ایمونولوژی
40
up
12
down
14
گروه ایمونولوژی
41
up
12
down
16
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
42
up
12
down
16
گروه فیزیک پزشکی
43
up
19
down
34
گروه میکروب شناسی
44
up
30
down
62
گروه بیوشیمی
45
up
10
down
12
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
46
up
9
down
10
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
47
up
35
down
75
گروه کالبد شناسی
48
up
9
down
11
گروه فارماکولوژی
49
up
9
down
11
گروه ویروس شناسی
50
up
9
down
12
گروه فارماکولوژی
51
up
8
down
10
گروه فیزیک پزشکی
52
up
8
down
10
گروه فارماکولوژی
53
up
7
down
8
گروه بیوشیمی
54
up
7
down
8
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
55
up
8
down
11
گروه ایمونولوژی
56
up
8
down
12
گروه میکروب شناسی
57
up
6
down
7
گروه فارماکولوژی
58
up
5
down
6
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
59
up
7
down
11
گروه ویروس شناسی
60
up
6
down
9
گروه فیزیک پزشکی
61
up
6
down
10
گروه فیزیک پزشکی
62
up
6
down
10
گروه فیزیک پزشکی
63
up
6
down
10
گروه آموزش پزشکی
64
up
5
down
8
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
65
up
5
down
8
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
66
up
7
down
13
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
67
up
5
down
8
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
68
up
5
down
8
گروه میکروب شناسی
69
up
4
down
6
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
70
up
5
down
9
گروه فیزیولوژی
71
up
3
down
5
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
72
up
3
down
5
گروه بیوشیمی
73
up
3
down
5
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
74
up
3
down
6
گروه کالبد شناسی
75
up
3
down
6
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
76
up
3
down
6
گروه فارماکولوژی
77
up
3
down
6
گروه فارماکولوژی
78
up
6
down
14
گروه ایمونولوژی
79
up
2
down
5
گروه کالبد شناسی
80
up
6
down
15
گروه ایمونولوژی
81
up
2
down
5
گروه فارماکولوژی
82
up
2
down
5
گروه فارماکولوژی
83
up
2
down
6
گروه آموزش پزشکی
84
up
2
down
9
گروه فیزیک پزشکی
85
up
2
down
9
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
86
up
4
down
15
گروه ایمونولوژی
87
up
6
down
21
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
88
up
25
down
69
گروه کالبد شناسی
89
up
3
down
14
گروه ایمونولوژی
90
up
6
down
27
گروه ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی
91
up
16
down
56
گروه فیزیک پزشکی
92
up
18
down
65
گروه کالبد شناسی
93
up
9
down
52
گروه ویروس شناسی
94
up
18
down
84
گروه بیوشیمی
95
up
24
down
101
گروه فیزیک پزشکی
96
up
17
down
87
گروه کالبد شناسی
برچسب ها : دانشکده پزشکی ایران،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران،اساتید دانشکده پزشکی ایران،بهترین استاد دانشگاه ایران،پزشکی دانشگاه ایران،هیات علمی دانشکده پزشکی، ...
موردی از قلم افتاده؟
به انتهای لیست اضافه کنید
اضافه کردن آیتم به لیست
آیتم مورد نظر خود را نیافتید؟ همین حالا آن را ایجاد کنید
فرم ایجاد آیتم
عنوان آیتم : *
توضیحات آیتم :
آی دی اینستاگرام آیتم :
بارگذاری تصویر آیتم : *
38 لیست دیگر علم و دانش
مشاهده دسته بندی
لیست های محبوب دیگر
موسیقی

508 رای در این لیست ثبت شده

خوانندگان راک ایرانی

میان وعده

245 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بستنی فروشی تهران

علم و دانش

18350 رای در این لیست ثبت شده

بهترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

موسیقی

3652 رای در این لیست ثبت شده

بهترین خوانندگان موسیقی سنتی ایران

نوشیدنی

714 رای در این لیست ثبت شده

بهترین برند ماءالشعیر

علم و دانش

8606 رای در این لیست ثبت شده

بهترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر

موسیقی

36428 رای در این لیست ثبت شده

بهترین رپر ایرانی کیست؟

علم و دانش

11902 رای در این لیست ثبت شده

بهترین استاد دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت

سینما و تئاتر

509 رای در این لیست ثبت شده

فیلم های بتمن

سینما و تئاتر

2699 رای در این لیست ثبت شده

بهترین بازیگر زن خارجی