مانیکا گلر - لیستاچ

لیستاچ

مانیکا گلر

مانیکا گلر (به انگلیسی: Monica Geller) یکی از شخصیت‌های خیالی اصلی مجموعه تلویزیونی سیتکام دوستان است که توسط کورتنی کاکس بازی شده است. مانیکا برای گروه دوستان به عنوان مادر شناخته می‌شد و آپارتمان او نقطه مرکز مجموعه و مکان تجمع دوستان بوده است. او همچنین با شخصیت وسواسی و روحیه رقابتی‌اش شناخته می‌شود.

لیست های مربوط به مانیکا گلر
Scroll Up
loaderimage