فوتبال یک - لیستاچ

لیستاچ

فوتبال یک

برنامه فوتبال یک تنها برنامه تخصصی لیگ دسته یک فوتبال ایران است که به تجزیه و تحلیل رقابت ها و پوشش کامل حواشی به همراه کارشناسی داوری در ایام برگزاری مسابقات لیگ یک می پردازد مجری این برنامه مجتبی پوربخش است و این برنامه از شبکه ورزش پخش می شود.

لیست های مربوط به فوتبال یک
Scroll Up
loaderimage