WWE Supercard - لیستاچ

لیستاچ

WWE Supercard

WWE Supercard یک بازی مبارزه ای و کارتی است که شما توسط کارت هایی که دارید باید نبردهایی را برنامه ریزی کنید و حتی به قهرمان های خود آموزش هایی بدهید. این آموزش ها نیز توسط همین کارت ها صورت می گیرد. در این بازی که نوعی کشتی کج کارتی است شما لازم است که بازی را به پیش ببرید و نبردهای جانانه ای داشته باشید تا بتوانید کارت های پر قدرت تری کسب کنید و امتیاز خود را بالابرده و رتبه را ارتقا دهید.

لیست های مربوط به WWE Supercard
Scroll Up
loaderimage