The Executive - لیستاچ

لیستاچ

The Executive

در میان سیل بازی‌هایی که در آن‌ها صرفاً باید قطعات مختلف را کنار هم جور کنید، به سختی می‌توان بازی ساخت که بتواند حرف متفاوتی برای زدن داشته باشد و خود را از بقیه جدا کند. اما The Executive به این مهم دست یافته است.

لیست های مربوط به The Executive
Scroll Up
loaderimage