Particle Mace - لیستاچ

لیستاچ

Particle Mace

در بازی Particle Mace شما در گستره‌ی نامتناهی فضا قرار دارید، ولی ناگهان خود را در احاطه‌ی ستاره‌های دنباله‌داری می‌یابید که در حال حرکت به سوی شما هستند و از طرف دیگر دشمنانی در مسیر قرار می‌گیرند که می‌خواهند شما را نابود کنند. در حین انجام این بازی حس می‌کنید در محفظه‌ای بسته در فضا گیر افتاده‌اید

لیست های مربوط به Particle Mace
Scroll Up
loaderimage