Laser League - لیستاچ

لیستاچ

Laser League

Laser بدون هیچ تردیدی وارث این سلطنت است. در حالی ‌که این بازی شما را به بیت‌های شگفت‌آور Speedball 2 با استفاده از Tron و از طریق Gladiator’s Atlaspheres پیوند می‌زند، بازی‌ چندنفره آن شما را وادار به جمع‌آوری امتیاز می‌کند، باید نیروهای بیشتری جمع‌آوری کنید و لیزرها را برگردانید یا جای بگذارید.

لیست های مربوط به Laser League
Scroll Up
loaderimage