Fish & Trip - لیستاچ

لیستاچ

Fish & Trip

در Fish & Trip باید یک ماهی بامزه و جذاب را در اقیانوسی که در حال شنا کردن در آن است هدایت کنید. اگر روی صفحه سوایپ کنید، ماهی شما به سرعت حرکت می‌کند تا تخم‌ها را جمع کند یا دوستانش را نجات دهد.

لیست های مربوط به Fish & Trip
Scroll Up
loaderimage