Battlefield 2 - لیستاچ

لیستاچ

Battlefield 2

بازی‌های مدرن بتلفیلد با Battlefield 2 آغاز شدند. این حرف را نمی‌زنم چون Battlefield 2 در واقع اولین بازی با محیطی مدرن بود. بلکه اولین عنوان سری بود که باعث شد بازیکنان از کلیشه تصرف نقاط خاص در نقشه فاصله بگیرند. بازیکنان برای همکاری با تیمشان تشویق می‌شدند و نقطه اسپان متحرک آن‌ها را برای چیزی بیش از جمع‌آوری پرچم‌ها ترغیب می‌کرد. اضافه کردن آیتم احیا با کلاس بهیار و کیف مهمات برای کلاس پشتیبان یک بازی پویا و زنده فراهم می‌آورد. Battlefield 1942 یک مفهوم استاندارد برای بازی‌های آینده سری معین کرد، اما Battlefield 2 با باز تعریف این مفهوم مسیر فرنچایز را به چیزی که امروز شاهدش هستیم تغییر داد.

لیست های مربوط به Battlefield 2
loaderimage