Alto’s Adventure - لیستاچ

لیستاچ

Alto’s Adventure

Alto’s Adventure در اصل یک بازی بی‌پایان دوندگی است. در این بازی شما کنترل یک اسکی‌باز را برعهده دارید که باید برای نجات حیوانات فراری خود از کوهستان پایین بیایید و در این راه مراقب خطرات پیش رو باشید.

لیست های مربوط به Alto’s Adventure
Scroll Up
loaderimage