کتاب ارتباط با خدا در خانواده - لیستاچ

لیستاچ

کتاب ارتباط با خدا در خانواده

نویسنده کتاب ارتباط با خدا، اسدالله طوسی است؛ این کتاب به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد. این کتاب شامل چهار فصل با عناوین، فصل اول، کلیات؛ فصل دوم، توکل؛ فصل سوم، رضا به قضا و قدر الهی؛ فصل چهارم، شکر و سپاسگذاری است. این کتاب، نخستین مجلد از مجموعه‌ای است با نام سیره تربیتی-اخلاقی پیامبر و اهل‌بیت در خانواده که انشا الله با عنایت حق‌تعالی و توجهات حضرت ولی‌عصر به تدریج آماده خواهد شد. هدف آن مطالعه، استخراج و معرفی سیره آن بزرگواران در برخورد با اعضای خانواده محترمشان در زمینه مسائل اخلاقی و تربیتی است.

لیست های مربوط به کتاب ارتباط با خدا در خانواده
loaderimage