ژولیوس سزار - لیستاچ

لیستاچ

ژولیوس سزار

تراژدی ژولیوس سزار که به اختصار ژولیوس سزار نیز نامیده می‌شود، نمایش‌نامه‌ای اثر ویلیام شکسپیر است که گمان می‌رود در سال ۱۵۹۹ میلادی نوشته شده‌باشد.

لیست های مربوط به ژولیوس سزار
loaderimage