ویلیام شکسپیر - لیستاچ

لیستاچ

ویلیام شکسپیر

دیگر چه می‌توان گفت؟! ویلیام شکسپیر از نظر همگان و به درستی بهترین نویسنده تاریخ زبان انگلیسی به شمار می‌رود. مجموعه‌ی حیرت انگیز نمایشنامه‌ها و اشعار او نمایش مدرن به طرقی بی‌شماری شکل داده و پایه‌ریزی کرده است. کمدی‌های او طنازانه و زیرکانه‌اند، و نمایشنامه‌هایش – من جمله هاملت و مکبث – در بین بعضی از بهترین آثار خلق شده‌ی تاریخ قرار می‌گیرند. او نویسنده‌ای است که فقط دنیا را تغییر نداد؛ بلکه به آفرینش آن نیز کمک کرد.

لیست های مربوط به ویلیام شکسپیر
Scroll Up
loaderimage