جمالزاده - لیستاچ

لیستاچ

جمالزاده

سید محمدعلی موسوی جمالزاده نویسنده و مترجم معاصر ایرانی در ۲۳ دی ۱۲۷۰ متولد شد. جمالزاده بعنوان پدر داستان کوتاه زبان فارسی مطرح شده و آغازگر سبک واقع گرایی در ادبیات فارسی به شمار میاد. این نویسنده معروف ایرانی در سال ۱۹۶۵ جایزه نوبل ادبیات رو کسب کرد. آثار مهم محمدعلی جمالزاده عبارتند از یکی بود یکی نبود، عمو حسینعلی، دارالمجانین، شاهکار، تلخ و شیرین، فارسی شکر است، قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار، راه آب نامه و….

لیست های مربوط به جمالزاده
loaderimage