بیوتن - لیستاچ

لیستاچ

بیوتن

بیوتن عنوان مجموعه داستانی از رضا امیرخانی داستان‌نویس ایرانی می‌باشد. امیرخانی این کتاب را در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی نوشت. این اثر توسط انتشارات علم به چاپ رسیده‌است.

لیست های مربوط به بیوتن
loaderimage