لیرشاه - لیستاچ

لیستاچ

لیرشاه

شاه لیر یا لیرشاه نمایش‌نامه‌ای تراژیک اثر ویلیام شکسپیر است که آن را یکی از بزرگ‌ترین و ارزنده‌ترین تراژدی‌های وی می‌دانند. شکسپیر این اثر به احتمال زیاد در سال ۱۶۰۵ نوشته‌است.

لیست های مربوط به لیرشاه
loaderimage