سیمین بهبهانی - لیستاچ

لیستاچ

سیمین بهبهانی

سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی از یکی شاعران معاصر ایران ،در سال ۱۳۰۶ در تهران متولد شده و در سال ۱۳۹۳ در گذشته است. او نویسنده و غزلسرای ایران است که کانون نویسندگان ایران را تاسیس کرد. و اهالی کانون نوسیندگان ایران اورا بهترین شاعر معاصر ایران می دانند.وی در طول زندگی خود بیش از ۶۰۰ غزل را در ۲۰ کتاب چاپ کرده است. او را به علت سرودن غزل های بی مثال فارسی خود، به نیمای غزل می شناسند. از جمله آثار او می توان به سه تار شکسته، جای پا، رستاخیز، کولی و نامه عشق، مجموعه آثار، شعر زمان ما و غیره اشاره نمود.

لیست های مربوط به سیمین بهبهانی
loaderimage