تو که حساسی - لیستاچ

لیستاچ

تو که حساسی

تنها دلیل حال خوب من روز روشن بی غروب من/حاشیه نرو حرفتو بزن/ طاقتم تاق شده/نزدیکم بمون مرگ فاصله هرچی تو بگی گله بی گله/اسم تو هنوز روی این دله این دلی که داغ شده/همین خوبه که مال منی دلواپس حال منی/بدجور میای به حال و هوام تو رو دیگه نمیشه نخوام

لیست های مربوط به تو که حساسی
loaderimage