تاب و تب - لیستاچ

لیستاچ

تاب و تب

امشب از دیدن من همه انگشت به دهان میمانند همه خوب حال مرا حال و احوال مرا میدانند/گل نیلوفر من آتشی تازه بیا بر پا کن من که در تاب و تبم تو بتابان و شبم زیبا کن/بیا در شهر دل من پادشاهی کن این تو و این دل من هر چه تو خواهی کن/ای امان ای امان ای امان از من و حالم/وای عجب ماهی تو چه دلخواهی تا ابد با من بگو همراهی/عاشقی با تو دردسر دارد دل تو را امشب زیر سر دارد

لیست های مربوط به تاب و تب
loaderimage