بزرگ علوی - لیستاچ

لیستاچ

بزرگ علوی

سید مجتبی آقا بزرگ علوی که به نام بزرگ علوی به شهرت رسید یکی دیگر از نویسندگان معروف ایرانی بود که در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۲۸۲ متولد شد. بزرگ علوی هم از نظر منتقدین آثار هنری یکی دیگر از پدران داستان نویسی ایرانی قلمداد شده. مهمترین آثار بزرگ علوی عبارتند از چشم هایش، گیله مرد، چمدان، پنجاه و سه نفر، ورق پاره های زندان، میرزا، نامه ها، سالاری ها، موریانه و…

لیست های مربوط به بزرگ علوی
loaderimage