برف - لیستاچ

لیستاچ

برف

برف برف برف میباره قلب من امشب بیقراره/برف ، برف، برف میباره خاطره هاتو یادم میاره/تا دوباره صدامو در آره برف برف برف می باره /آسمونم دلش غصه داره حق داره هرچی امشب بباره/جای برف باز میشینی کنارم مطمئنم دیگه شک ندارم

لیست های مربوط به برف
loaderimage