بار فراق دوستان - لیستاچ

لیستاچ

بار فراق دوستان

به دو زلفِ یار دادم، دل بیقرار خود را/چه کنم سیاه کردم؟! همه روزگارِ خود را/شبی ار بدستم؛ اُفتد سرِ زلف یار…/همه مو به مو شمارم!! غمِ بیشمار خود را/

لیست های مربوط به بار فراق دوستان
loaderimage