اکوادور - لیستاچ

لیستاچ

اکوادور

این منطقه با دو آتشفشان فعال، جنگل‌های استوایی بارانی و یخچال‌های طبیعی و پارک ملی سانگای (Sangay) زیبایی‌های طبیعی جذابی برای مسافران دارد.حتی اگر این موضوع را در نظر نگیریم که زیستگاه گونه‌های در معرض خطر مانند کوه‌های منطقه کوهستانی است، این پارک زیبایی‌های خاص خودش را دارد. یادتان نرود که جزایر گالاپاگوس (Galapagos) نیز بخشی از اکوادور هستند. جزایر آتشفشانی زیستگاه بسیاری از گونه‌های پستانداران و خزندگان است. همچنین اقیانوس آن زیستگاه بسیاری از جانداران است.

لیست های مربوط به اکوادور
loaderimage