یورون گریجوی Aeron Greyjoy - لیستاچ

لیستاچ

یورون گریجوی Aeron Greyjoy

يورون گريجوی Aeron Greyjoy برادر جوانتر بيلون(Balon) است و با نام \"چشم کلاغی\"(Crow\'s Eye) شناخته می شود. او ناخدای کشتی سکوت(Silence) می باشد، کشتی که تمام خدمه آن لال هستند، چرا که يورون زبان آن ها را بريده است. نشان شخصی او، يک چشم قرمز با مردمک سياه در زير يک تاج آهنی است که توسط دو کلاغ حمايت می شود.

لیست های مربوط به یورون گریجوی Aeron Greyjoy
Scroll Up
loaderimage