یار مرا - لیستاچ

لیستاچ

یار مرا

یار مرا، غار مرا، عشقِ جِگرخوار مرا/یار تویی! غار تویی! خواجه نگــه دار مَرا/نوح تویی؛ روح تویی؛ فاتح و مفتوح تویی/سینه مشروح تویی؛ بر در اَسـرار مَرا…/

لیست های مربوط به یار مرا
loaderimage