یارا گریجوی Yara Greyjoy - لیستاچ

لیستاچ

یارا گریجوی Yara Greyjoy

آشا/یارا گریجوی (Asha Greyjoy) دختر لرد بیلون گریجوی (Balon Greyjoy) و همسرش آلانیس (Alannys) است. او درنده خو و متکبر است و قانون‌ های جنسیتی آهن زاده ها (ironborn) را با فرماندهی کشتی خودش، باد سیاه (Black Wind) و هدایت مردان در جنگ؛ به چالش کشید. آشا در (کتاب) ضیافتی برای کلاغ ها، شخصیت اصلی (راوی) می شود. در مجموعه ی تلویزیونی برای اجتناب از اشتباه گرفتن با اوشای (Osha) وحشی، او یارا گریجوی نامیده شده و نقشش توسط جما ویلان (Gemma Whelan) ایفا می شود.

لیست های مربوط به یارا گریجوی Yara Greyjoy
Scroll Up
loaderimage