گرداب - محسن ابراهیم زاده - لیستاچ

لیستاچ

گرداب - محسن ابراهیم زاده

متن و موسیقی آهنگ از خود محسن ابراهیم زاده و تنظیم آن از مصطفی مومنی است. گیتاریست گرداب بهروز میرزایی و ویالون آن از احسان نی زن است.

لیست های مربوط به گرداب - محسن ابراهیم زاده
Scroll Up
loaderimage