یکی بود یکی نبود - لیستاچ

لیستاچ

یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود اونکه عاشقش بودم اما عاشقم نبود/یکی بود که الان نیست میدونم نگران نیست اما من حالم بده تو قلبم ضربان نیست/رفتی و تنهایی یقمو گرفت دنیا شاید ازت حقمو گرفت/نیستی و هیچ چیزی خوشحالم نمیکنه صفر ضربدر هر چی بشه بشه بازم میشه صفر/نردبون بودم که واست پله شدم حالا برگشتی میگی که ازت زله شدم

لیست های مربوط به یکی بود یکی نبود
loaderimage