کویر ورزنه - لیستاچ

لیستاچ

کویر ورزنه

رمل ها و تپه های شنی به همراه مناظر عجیب، کویر ورزنه را به یکی از زیباترین کویرهای ایران بدل کرده است. این کویر در ۱۰۰ کیلومتری شرق استان اصفهان و ۱۵۰ کیلومتری یزد قرار دارد و از شرق به شهرستان ورزنه و زاینده رود ختم می¬شود. وزش بادهای متفاوت در این منطقه سبب ایجاد چشم اندازهای زیبا در تپه های ماسه ای آن شده است. پوشش گیاهی آن تق تقو، بوته های نسی و سایر گیاهان ماسه پسند است. پوشش جانوری آن نیز شاهین، شغال، مار شتری، افعی شاخدار و غیره است.

لیست های مربوط به کویر ورزنه
loaderimage