کویر مصر (خور و بیابانک) - لیستاچ

لیستاچ

کویر مصر (خور و بیابانک)

از پرفروش ترین تورهای کویرنوردی در ایران تورهای کویر مصر است؛ راه رفتن با پای برهنه در ماسه های نرم و صاف و لمس شن های گرم میان انگشتان پا یکی از تجربه های بینظیری ست که در کویر مصر ممکن می¬شود. تپه های ماسه ای زرد رنگ و رمل های این کویر بسیار دیدنی و جذاب اند. کویر مصر در ۴۵ کیلومتری شهر جندق در استان اصفهان قرار دارد.

لیست های مربوط به کویر مصر (خور و بیابانک)
loaderimage