کوه سرگردان - لیستاچ

لیستاچ

کوه سرگردان

کوه سرگردان عنوان رمانی از سیمین دانشور است که طبق گزارش مجله ادبی ـ هنری نافه دست‌نویس آن از سال ۱۳۸۶ ناپدید شده و هنوز پیدا نشده‌است. این رمان هنوز منتشر نشده‌است.

لیست های مربوط به کوه سرگردان
Scroll Up
loaderimage