کوروش وانتونز - لیستاچ

لیستاچ

کوروش وانتونز

کوروش نجفی معروف به کوری متولد 1 اردیبهشت 1374 در تهران است.کوروش فرزند اول است و یک برادر کوچک تر از خود دارد .او از 12 سالگی کار خود را در یک home studio بسیار کوچک شروع کرد و 17 سالگی به صورت رسمی به عنوان گروه وانتونز(ونتونز)فعالیت خود را شروع کرد و انتخاب اسم هم به سلیقه خودش انتخاب کرد که به معنی سرکش و بازیگوش استدلیل انتخاب موزیک رپ برای خودش را هم چنین گفت:اول از همه دوست داشتم و دوم از قافیه ساختناش و کلمه بازیاش خوشم میومد و جالب اینکه اول خوشم اومد از رپ بعد این هارو فهمیدم و اینکه صدا به موسیقی های دیگه مثه پاپ و سنتی نمی خورد کوروش در حقیقت بنیان گذار گروه وانتونز است.

لیست های مربوط به کوروش وانتونز
loaderimage