کلیم کاشانی - لیستاچ

لیستاچ

کلیم کاشانی

ابوطالب کلیم همدانی یا ابوطالب کلیم کاشانی از شاعران قرن یازدهم هجری و یکی از بزرگترین شعرای مشهور زمان خود بود.

لیست های مربوط به کلیم کاشانی
loaderimage