کله پزی سحرخیز - لیستاچ

لیستاچ

کله پزی سحرخیز

کله پزی سحرخیز همان طور که از نامش مشخص است ویژه افرادی است که از کله سحر برای خوردن کله پاچه آماده اند. کله پزی سحر خیز بین مردمی که دوست دارند با قیمت مناسب کله پاچه های خوشمزه ای را تست کنند مناسب است چرا که قیمت منو این طباخی به نسبت کیفیت عالی خدماتش واقعا مناسب است.

لیست های مربوط به کله پزی سحرخیز
Scroll Up
loaderimage