کشور نیوزیلند - لیستاچ

لیستاچ

کشور نیوزیلند

کشور نیوزیلند در پله سوم قرار گرفته است. بدون شک دلیل آن می تواند وجود تپه های سرسبز ، کوههای با عظمت ، دره هایی با مناظر بی نظیر و متفاوت بودن طبیعت آن است. علاوه بر این ، کشور نیوزیلند را سرزمین ارباب حلقه ها می دانند چرا که از بسیار یاز مناظر آن در این سری فیلم ها استفاده شده است.‏

لیست های مربوط به کشور نیوزیلند
Scroll Up
loaderimage