کشور اندونزی - لیستاچ

لیستاچ

کشور اندونزی

اصلا عجیب نیست کشور اندونزی با جزایر و سواحل رویایی ش در این لیست قرار بگیرد. مناظر طبیعی این کشور ، جزایر سرسبز و در کنار آن سازه های فرهنگی و تاریخی که چهره ای متفاوت نسبت به سایر کشورها دارند برای بسیاری از گردشگران جذاب هستند.‏

لیست های مربوط به کشور اندونزی
Scroll Up
loaderimage