کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد - لیستاچ

لیستاچ

کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد

کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد عنوان کتابی از گابریل گارسیا مارکز است. او این کتاب را در ۱۹۵۷ در پاریس نوشت و در حالی که به لحاظ مالی در شرایط بدی قرار داشت. این اثر در ۱۹۶۱ میلادی منتشر شد. این رمان کوتاه داستان انتظار افراد برای ایجاد تغییری نومیدانه در زندگی آن‌هاست.

لیست های مربوط به کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد
Scroll Up
loaderimage