کرمان - لیستاچ

لیستاچ

کرمان

کرمان بزرگترین استان ایران است که در نواحی کویری و جنوب شرقی کشور قرار دارد. به دلیل همجواری این استان با کویر لوت انواع و اقسام تفریحات کویری در آن امکان پذیر است. هسته ی اصلی استان کرمان هنوز هم پر از ساختمان های خشتی و گلی می باشد که حقیقتا در ایران هم کمیاب هستند. از مهم ترین دیدنی های کرمان می توان ارگ بم، حمام گنجعلی خان، مقبره شاه نعمت الله ولی و باغ شاهزاده ماهان را نام برد.

لیست های مربوط به کرمان
Scroll Up
loaderimage