کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری - لیستاچ

لیستاچ

کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری

کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری، حسن بوسلیکی و حسین مرادی است. این کتاب توسط انتشارات علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. این کتاب شامل شش فصل است که فصل اول کلیات و فصل‌های بعدی به ترتیب شامل: ضرورت مربی، ویژگی‌های مربی وظایف کارکردهای مربی، وظایف متربی، اطلاعت از مربی است.

لیست های مربوط به کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری
loaderimage