کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری - لیستاچ

لیستاچ

کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری

کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری، حسن بوسلیکی و حسین مرادی است. این کتاب توسط انتشارات علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است. این کتاب شامل شش فصل است که فصل اول کلیات و فصل‌های بعدی به ترتیب شامل: ضرورت مربی، ویژگی‌های مربی وظایف کارکردهای مربی، وظایف متربی، اطلاعت از مربی است.

لیست های مربوط به کتاب نقش مربی در در تربیت اخلاقی–معنوی محمد عالم زاده‌ نوری
Scroll Up
loaderimage