کتاب خنده و فراموشی - لیستاچ

لیستاچ

کتاب خنده و فراموشی

کتاب خنده و فراموشی رمانی از میلان کوندرا نویسنده چک-فرانسوی است. این رمان مشتمل بر هفت راوی جداگانه‌است با داستان‌هایی که مضامین مشترکی دارند. کتاب به بررسی طبیعت فراموشی در تاریخ، سیاست و به طور کلی زندگی می‌پردازد. داستان عناصری از رئالیسم جادویی در خود دارند.

لیست های مربوط به کتاب خنده و فراموشی
loaderimage