اطلس - لیستاچ

لیستاچ

اطلس

\"بورخس \"در این کتاب مصور، حاصل مشاهدات خود را از سفر به برخی سرزمین‌های جهان (از مجله رم، استانبول، ونیز، شهرهای آلمان، آتن، ژنو، مادرید) در قالب نوشته‌های کوتاه و اشعاری چند بازگو می‌کند .وی یادآور می‌شود \"ماریا کوداما و من در شادی و شگفتی یافتن اصوات، زبان‌ها، شفق‌ها، شهرها، باغ‌ها و آدم‌ها، چیزهایی همه بس متشخص و یگانه، با هم سهیم بودیم، این صفحات یادگاری است از آن ماجرای طولانی که هنوز ادامه دارد .\"نویسنده در یکی از نوشته‌های کوتاه با عنوان \"الهه گالی \"خاطر نشان می‌کند\" :حتی پیش از آن که دامنه امپراتوری روم به این سرزمین، به آخرین مد این کشور پهناور، به آب‌های بیکران و دریای شاید بی‌پایان از آب شیرین برسد .قبل از آن که قیصر و روم، این دو نام پر آوازه و بزرگ، به این جا برسند این الهه چوبی سوخته این جا بود آنها این الهه را دیانا یا مینروا نام نهادند :رومیانی که بی هیچ تعصب همچون همه امپراتوری‌هایی که تعصب دینی ندارند فقط ترجیح می‌دادند که خدایان سرزمین‌های مغلوب را به رسمیت بشناسند و در قلمرو خویش در آورند . الهه گالی پیش از این تسخیر، در سلسله مراتب روحانی احتمالا جایگاه مشخصی داشت :وی دختر یک خدا و مادر خدای دگر بود .و جاری شدن چشمه‌ها، و وحشت جنگ را با او نسبت می‌دادند .او اکنون در آن جای غریب، در موزه محبوس است و در انظار جای دارد .او بدون اساطیر به سوی ما می‌آید . بی این که کلمه‌ای از خود سخن بگوید .فقط با آن غریو گنگ نسل‌های مدفون [با ما حرف می‌زند] .او تصویری شکسته و مقدس است که فقط تخیل کاهل ما می‌تواند تنبلانه او را رقم زند .هرگز ادعیه پرستندگانش را نخواهیم شنید و درباره شعائرش چیزی نخواهیم دانست .\"کتاب‌رومی‌خوامافزودن تـصویرافزودن محـتواویرایش کـتابکــتاب رو دارم

لیست های مربوط به اطلس
loaderimage