کباب برگ نایب - لیستاچ

لیستاچ

کباب برگ نایب

نایب غلامحسین (نایب بزرگ) در سال ۱۲۵۴ همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. حمام ابتدای بازار صحاف‌ها را خرید و خزینه‌هایش را پر کرد. سالن بزرگ حمام با فرش‌های زر بافت مفروش شد تا بازاری‌ها برای اولین بار ترکیب برنج،کره و کباب را تجربه کنند. غذای ابداعی نایب چنان اهمیتی یافت که امروزه چلو کباب غذای ملی و نام نایب یک برند برتر در رستوران‌ها شده است. بنابراین نایب تنها یک چلوکبابی نیست بلکه تاریخچه‌ای از کباب و چلوکباب را در خود دارد.به دلیل این سابقه و تجربه، سالیان طولانی است که نایب در بین رستوران‌ها نام‌آور شده است و در این نظرسنجی هم با اختلاف رای رتبه اول را آورده است. رستوران نایب شعبه‌های زیادی دارد که هر کدام ویژگی‌های خاصی دارند. بعضی شعبه‌های آن بوفه هستند و بعضی در فوت‌کورت‌ها قرار دارند. در مجموع کیفیت همه کباب‌ها و غذاهای نایب خوب است و به این علت که شناخته شده است تقریبا هر که یکبار آن را امتحان کرده از آن راضی بوده است.

لیست های مربوط به کباب برگ نایب
Scroll Up
loaderimage