کبابی حاج فضل الله گلپایگانی و پسران - لیستاچ

لیستاچ

کبابی حاج فضل الله گلپایگانی و پسران

وقتی در حوالی میدان انقلاب هوس کباب به سرتان بزند، یکی از بهترین اتفاقات ممکن رخ داده است؛ شک نکنید. کبابی حاج فضل الله گلپایگانی و پسران یکی از بهترین گزینه‌های شما برای خوردن یک کباب لذیذ و اصیل است که طعمش تا مدت‌ها زیر زبان شما خواهد ماند و شما را دوباره به‌سمت خود خواهد کشانید.

لیست های مربوط به کبابی حاج فضل الله گلپایگانی و پسران
loaderimage