کامبوج - لیستاچ

لیستاچ

کامبوج

در مورد کامبوج اشاره به دو کلمه کافی است: Angkor Wat. این مجموعه فوق‌العاده بزرگ، خودش به تنهایی می‌تواند بهانه یک سفر به این کشور جنوب شرق آسیا باشد. وقتی در کامبوج بودید سعی کنید صبح زود از خواب بیدار شوید و منظره مسحورکننده طلوع آفتاب از روی Angkor Wat را تماشا کنید. حتی با وجود خیل عظیم گردشگران در این محل، این معبد همچنان تجربه‌ای جادویی برای شما خواهد بود. در کنار Angkor Wat، در کامبوج تعداد زیادی معبد دیگر نیز وجود دارد. داخل یک توک توک بپرید و تور معبدگردی خود را شروع کنید.

لیست های مربوط به کامبوج
Scroll Up
loaderimage