کاخ دولماباغچه - لیستاچ

لیستاچ

کاخ دولماباغچه

کاخ باشکوه دولماباغچه یا دولماباحچه، در منطقه بشیکتاش قسمت اروپایی بسفر قرار دارد. معماری آن به سبک روکوکو، باروک و نئوکلاسیک است و دکوراسیون آن متاثر از شیوه های اروپایی ست. این کاخ مرکز اداری اصلی امپراطوری عثمانی بوده است و بزرگترین چلچراغ بلور بوهمی که هدیه ای از طرف ملکه ویکتوریای اول بوده است در این کاخ قرار دارد.

لیست های مربوط به کاخ دولماباغچه
loaderimage