ژرفنا: جاده‌ای به‌سوی اسکلهٔ ویگان - لیستاچ

لیستاچ

ژرفنا: جاده‌ای به‌سوی اسکلهٔ ویگان

ژرفنا: جاده‌ای به‌سوی اسکلهٔ ویگان (انگلیسی: The Road to Wigan Pier) یک کتاب از جرج اورول است. نیمهٔ نخستِ این اثر بررسیِ جامعه‌شناختیِ اُرول از وضعیتِ زندگیِ دشوارِ طبقهٔ کارگر در لانکاشر و یورک‌شر در شمالِ انگلستان پیش از جنگ جهانی دوم و مستندسازیِ آن است. نیمهٔ دوم نیز یک گفتارِ بلند دربارهٔ مسائلِ تربیتیِ طبقهٔ متوسط و رشدِ وجدان سیاسیِ بریتانیا به‌سوی سوسیالیسم است.

لیست های مربوط به ژرفنا: جاده‌ای به‌سوی اسکلهٔ ویگان
loaderimage