چین - لیستاچ

لیستاچ

چین

این کشور با جاذبه‌های فراوانش هرگز تکراری نمی‌شود. دیدنی‌های آن در شهرهایی مثل پکن و شانگهای بسیار جذاب هستند. همچنین مواردی که از کودکی در ذهنمان نقش بسته مانند دیوار چین، ما را ترغیب می کند که به این کشور عظیم سر کنیم و به کشف مردم چشم بادامی آسیای شرقی بپردازیم.

لیست های مربوط به چین
Scroll Up
loaderimage