چشم بی برابر - لیستاچ

لیستاچ

چشم بی برابر

متن آهنگ "چشم بی برابر" از گروه چارتار: تفاوتی نمی کند/بنفشه با حضور تو/ببین که در نگاهِ من/یک شاخه پیداست/اثر ندارد این غزل/اگر نه در هوایِ توست/که بی صدایِ پای تو/این کوچه تنهاست/عذابِ بی تو ماندنم/ترانه ای نمی شود/بمان که هر عبور تو/هم سوی رویاست/مرا به بندِ غم نده/به شِکوه پاسخم نده/ببین که این شبانه هم/بی شوقِ فرداست/به جرعه های ساغرت/به چشم بی برابرت/به شعله های آذرت دل می سپارم/مرا به موطنم بده/وطن به بودنم بده/که در نَشیبِ جاده های بی سوارم/عذابِ بی تو ماندنم/ترانه ای نمی شود/بمان که هر عبور تو/هم سوی رویاست/مرا به بندِ غم نده/به شِکوه پاسخم نده/ببین که این شبانه هم/بی شوقِ فرداست/به جرعه های ساغرت/به چشم بی برابرت/به شعله های آذرت دل می سپارم/مرا به موطنم بده/وطن به بودنم بده/که در نَشیبِ جاده های بی سوارم/به جرعه های ساغرت/به چشم بی برابرت/به شعله های آذرت دل می سپارم/مرا به موطنم بده/وطن به بودنم بده/که در نَشیبِ جاده های بی سوارم

لیست های مربوط به چشم بی برابر
Scroll Up
loaderimage